เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) รวม 5 อัตรา

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองคลัง
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา กองคลัง
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา กองช่าง
  4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป รวม 6 อัตรา

  1. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล
  2. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล
  3. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ) จำนวน 2 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5355-3792 ต่อ 12

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร