โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

  1. พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา
  2. พนักงานบริการ (คนงาน) 2 อัตรา
  3. พนักงานบริการ (คนงาน) งานกำจัดขยะ 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  5. พนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร