โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง หลายอัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาแพทย์ และคลินิกพิเศษ
  4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม)
  5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
  6. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
  7. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานจักษุ)
  8. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร