สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 70 อัตรา

 1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
 4. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา
 5. พยาบาลวิชาชีพ 28 อัตรา
 6. นักโภชนาการ 1 อัตรา
 7. นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 9. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 16. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
 17. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
 18. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
 19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
 20. พนักงานธุรการ 1 อัตรา
 21. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
 22. พนักงานบริการ 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://chiangmaihealth.thaijobjob.com

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร