สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลแม่สะเรียง
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลขุนยวม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลปางมะผ้า
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลปาย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร