โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2566 )

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 – 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร