เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา

  1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) สังกัดโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์) สังกัดโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์) สังกัดโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร