โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  2. นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ภาคเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการหรือส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ phanhospital@gmail.com สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 5372 1345 ต่อ 1411 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phanhospital.co.th)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร