สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการดำเนินการสอบ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร