โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ตำแหน่ง 37 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะทางไตเทียม) จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 18 อัตรา
  5. พนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา
  6. พนักงานช่วยการพยาบาล(ทันตกรรม) จำนวน 3 อัตรา
  7. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 2 อัตรา
  9. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร