สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. และสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข (054) 719623 – 6 ต่อ 263