โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ โทร 053-496260 และ 084-0414339 ครูจินตนา สุคนธรส