สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย – เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-5391-0328