เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 ถนนสายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5422-5967 ต่อ 205 และสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.kelangnakorn.go.th