แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 16/97 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์หมายเลข 054-228246 ต่อ 16 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร