ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางลำปาง ถนนลำปาง – เด่นชัย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ