มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์