สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน