สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของแต่ละสังกัดในตำแหน่งที่ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้
(1) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 (แม่ริม)
(2) แขวงทางหลวงลำพูน
(3) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ