โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 7 ก.พ. 65 (ในเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 7 ก.พ. 65 (ในเวลาราชการ)