วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2505 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น)