โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 – 5 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยพิมพ์ ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bwC.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail: Krukhem2507@gmail.com