สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครคัดเลือกและสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ