โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 50 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น