ท่าอากาศยานปาย รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานปาย
ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์