สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htp://www.cr3.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองและยื่นใบสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านศาลา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 -16.30 น.