สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 405 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน