สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท
2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท
3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง www.lampang@rmots.go.th
หรือทางโทรศัพท์เบอร์ 0 5422 6919

รายละเอียดอื่นๆ สามารภอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้