สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถเลือกสมัครได้ เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนี้

  1. ผู้สมัครทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
  2. ผู้สมัครทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสมัคร
  4. อนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น