สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ห้องประชุม 4) ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)