โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume พร้อม PORT FOLIO ผลงานมาที่ E-mail : peradakaewthongprakum@gmail.com (คุณที่ราดา 061-2526388) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2564