คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดในระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 110