สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) ดาวน์โหลดใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดที่เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://cmi.nfe.go.th และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและรักษาระยะห่างตามที่กำหนด ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศและคำชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่