สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา อัตราค่าตอบแทน 15,750 บาท ต่อเดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ที่อยู่ 529 หมู่ที่ 11 บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-481909 ในวันและเวลาราชการ
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.