โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ