โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย