ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร