สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเหตุ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยใส่หน้ากากอนามัย