ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.hpc1.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการ สมัครมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล hr.hpc01@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคลฯ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 652, 663 ในวันและเวลาราชการ