โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ