สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย