โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถติดต่อขอรับและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.