โรงพยาบาลเชียงดาว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับและยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลเชียงดาว
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ