โรงพยาบาลสะเมิง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ