มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ

  1. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
  2. สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 1000 เป็นต้นไป ณ บอร์ดหน้าห้องกองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 37 หรือทางเว็บไซต์ https://www.mengraifort.corn
  4. กำหนดการสอบคัดเลือกวันที่ 13 มกราคม 2565