ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 9,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบในการทำงาน
 • เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้งาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word และ Excel ได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • หากมีประสบการณ์ในการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วนมายัง E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com
 2. สมัครผ่านทางระบบCMU HReRecruitment ได้ที่ Link : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
 3. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 จนถึง วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565