องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครพร้อมหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกง ยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่ห้องประชุมสาระ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ