สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 หมู่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรงข้ามกับ อบต.ผาบ่อง ติดกับสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5361 1276