สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 0 5449 1492 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)