โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ